Giáo Viên GALAXY

Mrs. EVA

𝑊ℎ𝑜 𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛. Người dám dạy, phải không bao giờ ngừng học.– John Cotton Dana –

Ms. Binh Minh

SỐNG CỞI MỞ, TỰ TIN – GIAO TIẾP TIẾNG ANH VỚI THẦY CÔ, BẠN BÈ QUỐC TẾ 🌎 Khi tôi còn nhỏ, việc học tiếng Anh đối với tôi là một điều gì đó rất khó khăn và nặng nề, tôi đã luôn trốn tránh và thu mình mỗi khi ai nghe được ai đó nói …

Ms. Binh Minh Read More »