2 Kỹ Năng Nghe – Nói

Từng Khoá học sẽ có từng kết quả học tập khác nhau. Ở bậc LS 4, Bạn có phản xạ giao tiếp nhanh với các tình huống phức tạp, đặc thù với công việc và chuyên ngành của bạn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *