File Nghe Theo Giáo Trình

1. Anh Văn Mẫu Giáo

Giáo trình HOORAY A1: Bấm để tải File

Giáo trình HOORAY A2: Bấm để tải File

Giáo trình HOORAY B1: Bấm để tải File

Giáo trình PHONICS 1: Bấm để tải File

Giáo trình PHONICS 2: Bấm để tải File

2. Anh Văn Thiếu Nhi

Giáo trình HANG OUT STARTER: Bấm để tải File

Giáo trình HANG OUT 1: Bấm để tải File

Giáo trình HANG OUT 2: Bấm để tải File

Giáo trình HANG OUT 3: Bấm để tải File

Giáo trình HANG OUT 4: Bấm để tải File

Giáo trình HANG OUT 5: Bấm để tải File

Giáo trình HANG OUT 6: Bấm để tải File

3. Anh Thanh Thiếu Niên

Giáo trình SOLUTION ELEMENTARY: Bấm để tải File

Giáo trình SOLUTION PRE-INTERMEDIATE: Bấm để tải File

Giáo trình SOLUTION INTERMEDIATE: Bấm để tải File

Giáo trình SOLUTION UPPER-INTER: Bấm để tải File

Giáo trình SOLUTION ADVANCE: Bấm để tải File

Giáo trình KET OBJECTIVE: Bấm để tải File

4. Tiếng Anh Giao Tiếp

Giáo trình PERSONAL BEST A1: Bấm để tải File

Giáo trình PERSONAL BEST A2: Bấm để tải File

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *